வெண்முரசு / Venmurasu 14

ஜெயமோகன் / Jeyamohan www.venmurasu.in
முதலாவிண் (வெண்முரசு நாவல்-26) / Mudhalavin
முதலாவிண் (வெண்முரசு நாவல்-26) / Mudhalavin
கல்பொருசிறுநுரை (வெண்முரசு நாவல்-25) / KalporuSirunurai
கல்பொருசிறுநுரை (வெண்முரசு நாவல்-25) / KalporuSirunurai
களிற்றியானை நிரை (வெண்முரசு நாவல்-24) / KalatriYaanai Nirai
களிற்றியானை நிரை (வெண்முரசு நாவல்-24) / KalatriYaanai Nirai
நீர்ச்சுடர் (வெண்முரசு நாவல்-23) / Neerchudar
நீர்ச்சுடர் (வெண்முரசு நாவல்-23) / Neerchudar
தீயின் எடை (வெண்முரசு நாவல்-22) / Theeyin Edai
தீயின் எடை (வெண்முரசு நாவல்-22) / Theeyin Edai
இருட்கனி / Irutkani (வெண்முரசு / Venmurasu Book 21) (Tamil Edition)
இருட்கனி / Irutkani (வெண்முரசு / Venmurasu Book 21) (Tamil Edition)
கார்கடல் (வெண்முரசு நாவல்-20) / Kaarkadal
கார்கடல் (வெண்முரசு நாவல்-20) / Kaarkadal
திசைதேர் வெள்ளம் (வெண்முரசு நாவல்-19) / ThisaiTher Vellam
திசைதேர் வெள்ளம் (வெண்முரசு நாவல்-19) / ThisaiTher Vellam
செந்நா வேங்கை (வெண்முரசு நாவல்-18) / Senna Vengai
செந்நா வேங்கை (வெண்முரசு நாவல்-18) / Senna Vengai
இமைக்கனம் ( வெண்முரசு நாவல்-17) / Imaikkanam
இமைக்கனம் ( வெண்முரசு நாவல்-17) / Imaikkanam
குருதிச்சாரல் (வெண்முரசு நாவல்-16) / Kuruthicharal
குருதிச்சாரல் (வெண்முரசு நாவல்-16) / Kuruthicharal
எழுதழல் (வெண்முரசு நாவல்-15) / Ezhuthazhal
எழுதழல் (வெண்முரசு நாவல்-15) / Ezhuthazhal
Neerkolam / நீர்கோலம்
Neerkolam / நீர்கோலம்
Maamalar (Tamil)
Maamalar (Tamil)
கிராதம் (வெண்முரசு நாவல்-12) / Kratham
கிராதம் (வெண்முரசு நாவல்-12) / Kratham
சொல்வளர்காடு (வெண்முரசு நாவல்-11) / SolvalarKaadu
சொல்வளர்காடு (வெண்முரசு நாவல்-11) / SolvalarKaadu
பன்னிரு படைக்களம் (வெண்முரசு நாவல்-10) / Panniru Padaikkalam
பன்னிரு படைக்களம் (வெண்முரசு நாவல்-10) / Panniru Padaikkalam
வெய்யோன் (வெண்முரசு நாவல்-9) / Veyyon
வெய்யோன் (வெண்முரசு நாவல்-9) / Veyyon
Kaandeebam
Kaandeebam
IndiraNeelam (literature)
IndiraNeelam (literature)
Venmukil Nagaram - Vol 1 & 2
Venmukil Nagaram - Vol 1 & 2
Prayagai
Prayagai
Neelam
Neelam
Vannakadal
Vannakadal
Mazhaippadal
Mazhaippadal
Mutharkanal
Mutharkanal
Heart this idea list to save it
Inspire others and create your own