Voltas 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, 123V CZT, White)