Cello Ornella Toughened Glass Mixing Bowl Set of 3 (500ml,1000ml,1500ml)