Cello Sprinter Sports Bottle Set, 700ml, Set of 2, Black