Voltas 1.5 Ton 3 Star Split AC (185JY/183JZJ1, White)