Hitachi 1 Ton 5 Star Window AC (RAW511KUD Kaze Plus, White)